PROEKO R.S.

Założenia do nowego modułu "Samochody" wg. EMEP/EEA:


Moduł oblicza emisję zgodnie  z opracowaniem "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016. upd. July 2018"  ,
wyniki obliczeń są zgodne z dokładnością <1 % z programem Copert v. 5.3.26 z maja 2020 r.

Podstawowe różnice  w stosunku do  poprzedniego modułu "Samochody" v. Corinair:
Nowy moduł  importuje prognozy ruchu do 2050 r. z programu  SIBYL (płatny).

Oferta

Walidacja modułu