Zmiany  w module iMeteo do pakietu Operat FB dla Windows

kwiecień 2024 r.

okno imeteo


Można tworzyć róże oraz zestawienia obserwacji meteorologicznych  dla dowolnej  miejscowości w Polsce.
Program korzysta z  API serwera weatherstack.com, w którym opłacono już pobieranie dużej liczby danych oraz plików obserwacji wieloletnich,
które można zakupić  za  7 GBP na stronie w openweathermap.com.

Serwer weatherstack


Strona: https://weatherstack.com/
Płatności: https://weatherstack.com/product

Moduł zawiera wykupiony klucz dla wersji professional. Uwaga: dane historyczne można pobierać od wersji  standard.
Zaleca się wykupienie własnego klucza, co zresztą będzie konieczne w przypadku przekroczenia limitu klucza PROEKO  RS.

Dane w weatherstack pochodzą z różnych źródeł :
Dane te są wprowadzane do modelu, a informacje z modelu są udostępniane za pośrednictwem interfejsu API.

Serwer OpenWeatherMap


Strona: https://openweathermap.org/
Płatności: https://home.openweathermap.org/history_bulks/new

Firmowy model OpenWeather zapewnia prognozy o wysokiej rozdzielczości dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego, a także danych z satelitów, radarów, stacji pogodowych i znanych modeli pogodowych.

W celu pobrania danych najpierw należy utworzyć konto.
Opłata za ponad 40 letnie dane dla jednej lokalizacji wynosi 7 GPB, lokalizację można wybrać z mapy lub wpisać współrzędne geograficzne.

Po opłaceniu  wysyłany jest e-mail z linkiem do pliku csv.
Plik ten należy skopiować do domyślnego katalogu  danych meter. tj. Dokumenty Publiczne\Dane meteo (C:\Users\Public\Documents\dane meteo)

Uwaga: róże  z danych z weatherstack i openweather sie różnią, jest stosowany inny model. Decyzja o wyborze źródła danych należy do użytkownika


Porównania - róże dla ostatnich 10 lat

(uwagi:  serwery weatherstack i  openweathermap podają obserwacje w centrum miasta, a nie w lokalizacji stacji IMGW, z kolei występują braki w obserwacjach IMGW w nocy).Kalisz


IMGW
(81612 godzin obserwacji 93,14 %)

IMGW

weatherstack


weatherstack

openweather


openweathermap

wykres stęzeń średniorocznych
wykres stęzeń średniorocznych
wykres stęzeń średniorocznych

IMGW WS
OWM


RadomRóża interpolowana przez program "Róża Wiatrów"  ze stacji: Warszawa, Kielce, Lublin, Sandomierz, Sulejów


weatherstack


openweather

IMGW Radom WS Radom OWM Radom