PROEKO Kalisz

Program
Analizy Wody

img

Program jest przeznaczony głównie dla zakładów zajmujących się dostawą wody (wodociągów). Służy do gromadzenia wyników analiz wody z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego typu przedsiębiorstw struktury tj. obiektów (studni, stacji uzdatniana) i punktów poboru prób.

W celu przyspieszenia wprowadzania danych można korzystać dowolnej liczby formularzy (list wskaźników) projektowanych przez użytkownika.

Program zawiera moduł do wprowadzania analiz zleconych (wody lub ścieków), poza analizami wykonywanymi w strukturze sieci zakładowej. Widok okna.

Ponadto można rejestrować zmiany analiz wprowadzane przez poszczególne osoby.

Na podstawie wprowadzonych danych można uzyskać:

Można uzyskać histogramy zmienności stężeń dla wybranego wskaźnika i okresu

Wprowadzanie danych

Program oblicza współczynnik korelacji i równanie regresji pomiędzy stężeniami dwóch wskaźników.

Wprowadzanie danych

System pracuje w sieci komputerowej wykorzystując serwer Firebird, może pracować w środowisku Windows XP do 11, 32 i 64 bit.