PROEKO Kalisz

Nowości

27 października 2023 r. Program "Przepływ" uwzględnia kanały o przekroju okrągłym. Widok okna.
18 października 2023 r. Pakiet "Operat FB" może wykorzystywać do obliczania aerodynamicznej szorstkości terenu numeryczne mapy pokrycia terenu z programu "Copernicus". Więcej.
22 września 2023 r. Program "Emisja" - dodany kalkulator punktu rosy, służący do weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących zapobiegania kondensacji w sondach aspiracyjnych oraz separatorach pyłu.
23 maja 2023 r. W związku z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu...” (Dz.Ust. 22 marca poz. 652) dodano w pakiecie "Operat FB" szereg tabel zapisywanych w formacie XLS.
17 stycznia 2023 Program "Opłaty Wykazy" oraz moduł "Spalanie" do pakietu "Operat FB" zawierają wskażniki emisji wg. opracowania KOBIZE ze stycznia 2023 r.
15 stycznia 2023 Na stronie www.proekors.pl/tools/kalk_Smm znajduje się kalkulator stężeń maksymalnych, do wykorzystania np. przez szkoły czy urzędy.
13 października 2022 r. Do pakietu "Operat FB"został dodany moduł "Technologie" służący do obliczania emisji z procesów technologicznych takich jak np.: spawanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w środowisku
5 kwietnia 2022 r.  Pakiet "Operat FB" eksportuje wykresy w formacie SVG Więcej.
23 września 2021 r.  Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku kruszywa. Więcej.
4 stycznia 2021 r. Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."
2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.
3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł "Samochody" do pakietu "Operat FB", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.
10 stycznia 2020 r. Program "Prognoza PEM" Windows uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykłady zmian
29 kwietnia 2019 r. Program "Opłaty i Wykazy" tworzy oświadczenia podmiotu wg. wzorów opublikowanych przez Wody Polskie.
21 września 2019 r. "Operat FB" eksportuje do Google Earth wykresy izolinii. Widok okna Google Earth.
24 lipca 2019 r. Do pakietu "Operat FB" - został dodany moduł "Emisja z malowania" do obliczania emisji z odparowania LZO z materiałów lakierniczych. Widok okna.
20 sierpnia 2018 r. W Programie "Emisja c/s" dodano nowy sposób obliczania niepewności stężenia pyłu - wg. PN-EN 13284-1. Widok okna.
12 marca 2018 r. Został opracowany moduł "iMeteo" umożliwiający pobieranie publicznie dostępnych obserwacji meteorologicznych w celu tworzenie róż wiatrów do pakietu Operat FB.