PROEKO Kalisz

Nowości

16 maja 2024 r. Został opracowany nowy moduł "MSKP" do pakietu "Operat FB", do modelowania stężeń z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów.
18 kwietnia 2024 r. Moduł "iMeteo" do pakietu "Operat FB" tworzy róże wiatrów dla miejscowości w Polsce, w których nie ma stacji meteo IMGW.
Można korzystać z danych z serwera weatherstack oraz openweather.Więcej.
8 kwietnia 2024 r. Program "Opłaty i Wykazy"(v.komplet) uwzględnia nowe wzory oświadczeń do PGW "Wody Polskie". Nowe elementy to:
  • wprowadzanie wód pochodzących z pomp ciepła lub akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • informacja o uruchomieniu przepływu burzowego,
  • informacja o systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków zasolonych,
  • Informacje o systemie retencyjno-dozującym.
27 października 2023 r. Program "Przepływ" uwzględnia kanały o przekroju okrągłym. Widok okna.
18 października 2023 r. Pakiet "Operat FB" może wykorzystywać do obliczania aerodynamicznej szorstkości terenu numeryczne mapy pokrycia terenu z programu "Copernicus". Więcej.
Wszystkie nowości w pakiecie Operat FB
22 września 2023 r. Program "Emisja" - dodany kalkulator punktu rosy, służący do weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących zapobiegania kondensacji w sondach aspiracyjnych oraz separatorach pyłu.
23 maja 2023 r. W związku z opublikowaniem zmiany rozporządzenia MKiS „w sprawie formatu dokumentu...” (Dz.Ust. 22 marca poz. 652) dodano w pakiecie "Operat FB" szereg tabel zapisywanych w formacie XLS.
17 stycznia 2023 Program "Opłaty Wykazy" oraz moduł "Spalanie" do pakietu "Operat FB" zawierają wskażniki emisji wg. opracowania KOBIZE ze stycznia 2023 r.
15 stycznia 2023 Na stronie www.proekors.pl/tools/kalk_Smmznajduje się kalkulator stężeń maksymalnych, do wykorzystania np. przez szkoły czy urzędy.
13 października 2022 r. Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł "Technologie" służący do obliczania emisji z procesów technologicznych takich jak np.: spawanie, hodowla czy z pomiarów stężeń w środowisku
5 kwietnia 2022 r. Pakiet "Operat FB" eksportuje wykresy w formacie SVG Więcej.
23 września 2021 r. Do pakietu "Operat FB" został dodany moduł do obliczania emisji pyłu podczas przeładunku kruszywa. Więcej.
4 stycznia 2021 r. Program "Emisja" uwzględnia wzory wyników wg. rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów..."
2 października 2020 r. Został opracowany moduł do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.
Uwzględniane są silniki Diesla i zapłonem iskrowym. Więcej.
3 sierpnia 2020 r. Został opracowany nowy moduł "Samochody" do pakietu "Operat FB", w którym emisja jest obliczana wg. metodyki EMEP/EEA i jest zgodna z programem Copert 5.3 z 2020 r. Więcej.
10 stycznia 2020 r. Program "Prognoza PEM" Windows uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku" . Przykłady zmian