PROEKO Kalisz

Oprogramowanie
Ochrona powietrza

Operat FB

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie odczytów z pomiarów manualnych i automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i źródłem emisji. Szczegóły

Emisja

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie wyników pomiarów manualnych i przyrządami automatycznymi oraz do wydruku raportów zgodnie z obowiązującym wzorcem. Szczegóły

Opłaty i wykazy

System służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów. Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg obowiązujących wzorów. Szczegóły