PROEKO Kalisz

Oprogramowanie
Inne

Prognoza PEM

Służy do obliczenia gęstości pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten nadawczo-odbiorczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości . Szczegóły