PROEKO Kalisz

Kontakt

PROEKO Ryszard Samoć
mgr inż. RYSZARD SAMOĆ

ul. Cezarego Biernackiego 8
62-800 Kalisz

tel. 62 757 39 87
tel. 62 597 70 81
godz. 8:00 do 15:00

biuro@proeko-rs.pl (sprawy zakupów)
rs@proeko-rs.pl (sprawy merytoryczne)