PROEKO Kalisz

Oprogramowanie
Laboratorium

Krzywa

Służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne. Szczegóły

Szacowanie Niepewności Pomiarów

Program służy do obliczania niepewności dowolnych pomiarów i analiz , a w szczególności analiz chemicznych oraz pomiarów fizycznych. Obliczana jest złożona niepewność standardowa i niepewność rozszerzona. Szczegóły

Analizy Wody

Służy do gromadzenia wyników analiz wody z uwzględnieniem charakterystycznej dla wodociągów struktury tj. obiektów (studni, stacji uzdatniana) i punktów poboru prób. Dostępne są różne zestawienia i wykresy Szczegóły

Przepływ

Program jest przeznaczony dla jednostek wykonujących pomiary natężenia przepływu wody lub ścieków przy pomocy młynka hydrometrycznego.
Oblicza prędkości w poszczególnych pionach pomiarowych oraz sumaryczny przepływ wody. Stosowane są wzory wg. PN-EN ISO 748.
Szczegóły