PROEKO Kalisz

Program
Krzywa

img

Program służy do gromadzenia danych związanych z wykonywaniem w laboratoriach chemicznych krzywych kalibracji oraz wewnętrzną kontrolą jakości pomiarów laboratoryjnych realizowaną przez karty kontrolne.

Program realizuje następujące zadania:

Krzywa kalibracji:

 • obliczanie współczynnika nachylenia i przesunięcia prostej - metodą najmniejszych kwadratów,
 • obliczenie wariancji i odchylenia standardowego,
 • obliczenie przedziału ufności dla współczynników nachylenia i przesunięcia,
 • obliczenie współczynnika korelacji liniowej,
 • wykres krzywej kalibracji,
 • porównanie korelacji dla sześciu wzorów:
  Y = a + b * X
  Y = a + b / X
  Y = a * EXP(b*X)
  Y = a * X b
  Y = a + b*X +c*X 2
  Y = a + b*X+ c*X 2 + d*X 3,
 • obliczenie współczynników regresji oraz wykresy krzywych regresji,
 • obliczenie stężenia przy danej absorbancji próby dla różnych równań regresji,
 • obliczenia X i Y dla różnych równań regresji,
 • ustalenie wyników odbiegających testem Dixona i Grubbsa,

Karty kontrolne:

 • karty Shewharta prób pojedynczych i powtórzonych oraz wykres Shewharta ( z możliwością nałożenia analiz z kilku kart),
 • porównanie dwóch kart Shewharta lub krzywych testami T i F
 • określenie występowania sygnałów ostrzegawczych na karcie Shewharta
 • Ustalanie wartości normatywnych na podstawie kilku kart Shewharta
 • ustalenie wyników odbiegających testem Dixona i Grubbsa
 • karta "CuSum" i wykres "CuSum"
 • Karta kontrolna próbek ślepych,
 • Karta kontrolna zakresu analitycznego,
 • Karta odzysku

Wykresy mogą być zapisane w standardzie WMF, a tabele jako pliki RTF.

Baza danych jest obsługiwana przez serwer Firebird. Plik bazy danych można umieścić na serwerze zakładowym, program umożliwia jednoczesną pracę na wielu stanowiskach (komputerach) oraz przypisanie danych do poszczególnych osób.

Program pracuje w środowisku Windows XP , Vista, 7,8,10 i 11.