PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł "Maszyny robocze" do pakietu OPERAT-FB

Moduł służy do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich.

Uwzględnianie są maszyny robocze takie jak np. koparki, spychacze, piły, kosiarki, zespoły prądotwórcze, od Stage I do V, silniki Diesla i zapłonem iskrowym.

Obliczana jest emisja pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu i sumy węglowodorów z norm zawartych m.in. w rozporządzeniu UE 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r., wyrażonych w g/kW.

Ponadto obliczana jest emisja dwutlenku siarki na podstawie zawartości siarki w paliwie i zużycia paliwa.

Ponieważ obowiązujące w Polsce wartości odniesienia określają stężenia węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, a nie sumy HC, moduł oblicza emisję grup tych związków na podstawie sum udziałów poszczególnych substancji w spalinach z opracowania "EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019. Non-road mobile sources and machinery". Dodatkowo obliczono udział benzenu.

Na podstawie wprowadzonych danych moduł tworzy zestawienia emisji oraz przenosi sumę emisji do okna danych emitora.

Widoki okien:

Dodawanie maszyny
Opcja obliczania emisji na podstawie zużycia paliwa
Opcja obliczania emisji na podstawie czasu pracy
Okno opcji modułu
Dostęp do modułu z okna danych emitora