PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł "Technologie"

Moduł służy do obliczania emisji na podstawie wskaźników emisji oraz wielkości charakterystycznych dla danego procesu technologicznego jak np:

  • spawanie - zużycie druku i elektrod
  • szlifowanie - zużycie tarcz
  • piaskowanie - zużycie piasku
  • galwanizernie - powierzchnia obrabiana albo powierzchnia wanny
  • hodowla - liczba sztuk utrzymywanych w roku (DJP)
  • parowanie składników lotnych podczas mieszania - wyniki pomiarów stężeń w środowisku pracy i strumień odciąganych gazów
  • cięcie styropianu - wynik pomiaru stężenia styrenu i strumień odciąganych gazów
  • palenie kawy - wielkość produkcji kawy

Zadaniem modułu jest uporządkowanie i raportowanie sposobu obliczeń emisji ze wskaźników./p>

Dla jednego emitora można wprowadzić wiele procesów technologicznych. Uwzględniana jest sprawność oczyszczania gazów .

W przypadku spawania można obliczać emisję metali z zawartości w pyle.

Raport z modułu dokumentuje wprowadzone dane i wyliczoną emisję. Przykład wydruku

Przykład obliczania emisji ze spawania:

Dostęp do modułu: