PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

Wróć do podstrony: OPERAT FB

Moduł do obliczenia emisji pyłu z przeładunku materiałów sypkich do pakietu "Operat FB" dla Windows

Moduł oblicza emisję pyłu z całego cyklu składowania materiałów sypkich tj:

  • załadunku kruszywa na składowiska
  • ruchu sprzętu na terenie składowiska
  • erozji wietrznej powierzchni hałdy i gruntów wokół hałdy
  • załadunku kruszywa do wysyłki lub powrotu do strumienia procesu.

Stosowane są wzory z opracowania EPA "13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles".

Wielkość emisji zależy od prędkości wiatru i wilgotności materiału.

Program umożliwia obliczenie emisji w sposób uproszczony na podstawie średniej prędkości wiatru. Metoda dokładna jest dostępna tylko w profesjonalnej wersji programu, stosuje ona różne prędkości wiatru i ich częstości z wybranej róży wiatrów.W głównym programie, podczas obliczeń stężeń, dla każdej prędkości wiatrów jest przyjmowana inna emisja.

Wilgotność materiału można pobrać z listy pochodzącej z opracowania EPA.

Dostęp do modułu z okna danych emitora: